چراغ سی او بی توکار -cob-led
4.3 (27 رای)
700,000 ریال

چراغ توکار سی او بی 14 وات-1000 لومن با 2 سال ضمانت

چراغ سی او بی توکار -cob-led
4.4 (46 رای)

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون  با توان 8 وات - 660 لومن با 2 سال ضمانت

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون   LEXINGTON-COB-12W
4.4 (16 رای)

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون  با توان 12 وات - 1220 لومن با 2 سال ضمانت

چراغ سی او بی توکار -cob-led
4.5 (11 رای)

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون  با توان 25 وات - 2360 لومن با 2 سال ضمانت

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون   LEXINGTON-COB-35W
4.7 (19 رای)

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون  با توان 35 وات - 3110 لومن با 2 سال ضمانت

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون   LEXINGTON-COB-45W
4.5 (8 رای)

چراغ توکار سی او بی لکسینگتون  با توان 45 وات - 4000 لومن با 2 سال ضمانت