لبه‌های اولیه

نام محصول توان نامی توان برابری با لامپ‌های التهابی
HPS 400W T46 E40

لامپ سدیم فشار بالا  (HPS) با توان 400 وات

400W
HPS 1000W T67 E40

لامپ سدیم 1000 وات

1,000W
MH 70W R7S

لامپ متال هالید (هلیوم) 70 وات

70W
MH1000W T76E40

لامپ متال هالید (هلیوم) 1000 وات

1,000W
MH250T46E40

لامپ متال هالید 250 وات

250W
MH 150W R7S

لامپ متال هالید (هلیوم) 150 وات

150W

صفحه‌ها