طراحی روشنایی، نورپردازی، معماری نور، نورپردازی نما

این دسته محصول از فروشگاه اس پی ان امتیاز نکرده است.
طراحی روشنایی، نورپردازی، معماری نور، نورپردازی نما :

نورپردازی طراحی روشنایی

بدلیل کمرنگ بودن مبحث تخصصی روشنایی و نورپردازی در کنار دیگر مهارتهای رشته معماری، عمران، برق و طراحی شهری،کمتر شاهد رعایت استانداردهای روشنایی و اصول نورپردازی در فضاهای مختلف هستیم و متاسفانه علیرغم اهمیت اثربخشی نورپردازی علمی بر سلامت جسم و روان ، افزایش راندمان افراد و همچنین چشم نوازی هر چه بیشتر  و موثرتر بر مولفه های معماری فضاهای داخلی و بیرونی ، به این مهم کمتر توجه می شود و در اکثر موارد شاهد بکارگیری روشهای یکنواخت نورپردازی برای همه فضاها میباشیم.